Valitse kalastusalue

Myyjä suomeksi
Myyjä по русски

Kalastusalueet » Silamusjoki

 


Kalastusaika:


01.05 - 31.08


Kalastussäännöt:  1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen. Muut kalalajit esim. hauki, ahven, säyne, särki ym. voi ottaa saaliiksi mukaan.

  2. Kalastukseen saa käyttää vain viehettä, joka on varustettu yhdellä enintään kolmihaaraisella väkäsettömällä koukulla.

  3. Kalastusta ei saa harjoittaa, mikäli Silamusjoen veden lämpötila ylittää 20 astetta. Luvanhaltijan tulee huolehtia lämpötilan seurannasta ja informoida mahdollisesta kalastuksen keskeyttämisestä luvanmyyntipistettä.

  4. Tämän luvan nojalla kalastusta saa harjoittaa enintään kolme (3) kalastajaa kerrallaan.

  5. Kalastajan tulee ilmoittaa tiedot saaliista lupamyyntisivuston kautta. Edellytys uuden luvan lunastamiseen.

  6. Tämä päätös voidaan osittain tai kokonaan kumota jos lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista haittaa lohi- ja taimenkannoille.


Kartta:
Silamusjoki_kartta.jpg


Kalastusmääräykset
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus


Kalastusluvat:


Katso lisätiedot tuotteen nimeä klikkaamalla
© Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry