Valitse kalastusalue

Myyjä suomeksi
Myyjä по русски

Kalastusalueet » Uudensillankoski/Rapukoski

Kalastusaika:
01.05 - 31.08


Kalastussäännöt:


1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen.


2. Kalastukseen saa käyttää vain viehettä, joka on varustettu yhdellä enintään kolmihaaraisella väkäsettömällä koukulla.


3. Kalastusta ei saa harjoittaa, mikäli Hiitolanjoen veden lämpötila ylittää 20 astetta. Luvanhaltijan tulee huolehtia lämpötilan seurannasta ja informoida mahdollisesta kalastuksen keskeyttämisestä luvanmyyntipistettä.


4. Tämän luvan nojalla kalastusta saa harjoittaa enintään kolme kalastajaa kerrallaan.


5. Saaliiksi saadut lohet ja taimenet tulee tilastoida yksilöittäin ja tiedot tulee toimittaa ELY-keskukseen vuosittain 30.9. mennessä. ELY- keskus voi antaa tarkempia ohjeita saaliin tilastoinnista.


6. Luvanhaltijan tulee toimittaa tiedot myydyistä kalastusluvista ELY-keskukselle vuosittain 30.9. mennessä.


7. Mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu tai lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista haittaa lohi- ja taimenkannoille, voidaan päätös peruuttaa.


Joessa kahlauskielto 11.09-31.05 välisenä aikana.


Kartta:
KARTTA HIITOLANJOKI.pdf


Kalastus Hiitolanjoella:
Kalastus Hiitolanjoella 2023.pdf


Kalastusmääräykset:
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus


Kalastusluvat:

 Viehelupa 12 h 06.00-18.00

Hinta: 20.00 € / 1 vrk

Alkaen:
Kpl: Viehelupa 12 h 18.00-06.00

Hinta: 20.00 € / 1 vrk

Alkaen:
Kpl:
Katso lisätiedot tuotteen nimeä klikkaamalla
© Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry