Kalastusalueet » Kangaskoski

 

PALAUTA SAALISTIEDOT MAX. 2 VUOROKAUTTA KALASTUKSEN JÄLKEEN OSOITTEESEEN - silamusjoki@gmail.com

Ilmoita pyyntipäivä, kalalaji sekä paino.

UUDEN LUVAN HANKINTA EDELLYTTÄÄ SAALITETOJEN PALAUTTAMISEN!

 

Kalastusaika:

01.05 - 31.08

Kalastussäännöt:

1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen.

2. Kalastukseen saa käyttää vain viehettä, joka on varustettu yhdellä enintään kolmihaaraisella väkäsettömällä koukulla.

3. Kalastusta ei saa harjoittaa, mikäli Hiitolanjoen veden lämpötila ylittää 20 astetta. Luvanhaltijan tulee huolehtia lämpötilan seurannasta ja informoida mahdollisesta kalastuksen keskeyttämisestä luvanmyyntipistettä.

4. Tämän luvan nojalla kalastusta saa harjoittaa enintään neljä kalastajaa kerrallaan.

5. Saaliiksi saadut lohet ja taimenet tulee tilastoida yksilöittäin ja tiedot tulee toimittaa ELY-keskukseen vuosittain 30.9. mennessä. ELY-keskus voi antaa tarkempia ohjeita saaliin tilastoinnista.

6. Luvanhaltijan tulee toimittaa tiedot myydyistä kalastusluvista ELY-keskukselle vuosittain 30.9. mennessä.

7. Mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu tai lupaehtoja olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista haittaa lohi- ja taimenkannoille, voidaan päätös peruuttaa.

 

Veden lämpötilan voita tarkistaa sosoitteessa - Reaaliaikainen seuranta (kimsufi.com)

 

Joessa kahlauskielto 11.09-31.05 välisenä aikana.

 

Kartta:
KARTTA HIITOLANJOKI.pdf

Kalastus Hiitolanjoella:

Kalastus Hiitolanjoella 2023.pdf

Kartta Kangaskoski:
Kangaskoski_kartta.pdf

Kalastusmääräykset: 
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

 


LuvatHintaAlkaenKpl
Viehelupa 12 h 06.00-18.0020.00 € / 1 vrk
Viehelupa 12 h 18.00-06.0020.00 € / 1 vrk

Katso lisätiedot tuotteen nimeä klikkaamalla

« Takaisin etusivulle