Kalastusalueet » Kangaskoski

Kalastusaika:

01.05 - 31.08

Kalastussäännöt:

1. Kaikki tämän luvan nojalla pyydetyt rasvaevälliset lohet ja taimenet

tulee vapauttaa välittömästi vahingoittumattomina takaisin veteen.

 

2. Kalastukseen saa käyttää vain viehettä, joka on varustettu yhdellä

enintään kolmihaaraisella väkäsettömällä koukulla.

 

3. Kalastusta ei saa harjoittaa, mikäli Hiitolanjoen veden lämpötila

ylittää 20 astetta. Luvanhaltijan tulee huolehtia lämpötilan seurannasta

ja informoida mahdollisesta kalastuksen keskeyttämisestä

luvanmyyntipistettä.

 

4. Tämän luvan nojalla kalastusta saa harjoittaa enintään neljä kalastajaa

kerrallaan.

 

5. Saaliiksi saadut lohet ja taimenet tulee tilastoida yksilöittäin ja tiedot

tulee toimittaa ELY-keskukseen vuosittain 30.9. mennessä. ELY-

keskus voi antaa tarkempia ohjeita saaliin tilastoinnista.

 

6. Luvanhaltijan tulee toimittaa tiedot myydyistä kalastusluvista ELY-

keskukselle vuosittain 30.9. mennessä.

 

7. Mikäli alueen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu tai lupaehtoja

olennaisesti rikotaan tai kalastuksen havaitaan aiheuttavan olennaista

haittaa lohi- ja taimenkannoille, voidaan päätös peruuttaa.

olennaista haittaa lohi- ja taimenkannoille.

 

Joessa kahlauskielto 11.09-31.05 välisenä aikana.

 

Kartta:
KARTTA HIITOLANJOKI.pdf

Kalastus Hiitolanjoella:

Kalastus Hiitolanjoella 2023.pdf

Kartta Kangaskoski:
Kangaskoski_kartta.pdf

Kalastuslaki: 
kalastuslakiesite_FI_2018.pdf

 


LuvatHintaAlkaenKpl
Viehelupa 12 h 06.00-18.0020.00 € / 1 vrk
Viehelupa 12 h 18.00-06.0020.00 € / 1 vrk

Katso lisätiedot tuotteen nimeä klikkaamalla

« Takaisin etusivulle